Gå til innholdet

Skeiv og flerkulturell

 

I Norge har vi én majoritet og flere minoriteter. Majoriteten er hvit, heterofil og fra en kristen kulturarv, mens minoriteter er veldig mangfoldig. Det kan være snakk om å være religiøs minoritet (for eksempel være hindu), etnisk og kulturell minoritet (for eksempel ha familie fra Pakistan) eller seksuell minoritet (for eksempel være bifil), i tillegg til mange andre. Når man snakker om at man er flerkulturell, betyr det at man har røtter i flere kulturer enn bare den norske. Kanskje er familien din fra India, men du har vokst opp i Norge. Da har flere kulturer påvirket deg, og ikke bare én, og du er derfor flerkulturell. Hvis man er skeiv og flerkulturell, kan det sies at du er en dobbel minoritet, fordi man er både en kulturell/religiøs minoritet, og en seksuell minoritet.

Negative holdninger
Å være skeiv og flerkulturell er noe mange syns er helt uproblematisk, men for andre kan det være vanskelig. Minoritetskulturer, særlig hvis de kommer fra ikke-vestlige land, har ofte et litt mer negativt syn på skeive enn det mesteparten av Norge har. Dette er selvfølgelig holdninger som er i endring, men sånt tar tid. Så hvis man er ung og somalisk-norsk, kan det være skummelt å skulle komme ut av skapet som skeiv til familien og vennene sine. I flere afrikanske og midtøstlige land er det for eksempel imot loven å være homofil, selv om det så klart ikke nødvendigvis betyr at alle fra disse landene har den holdningen.

Identitet i konflikt
I tillegg til frykten for negative reaksjoner, kan det fort bli slitsomt at de ulike delene av sin identitet er i konflikt med hverandre. Med andre ord, det er ikke så gøy hvis du føler at du er en «dårlig» muslim hvis du er lesbisk, og en «dårlig» lesbe hvis du er muslim. Da kan du føle deg litt dratt i flere retninger og som om du må velge mellom den ene eller den andre. Det kan fort føles ensomt! Men det er viktig å vite at du ikke er alene, at det er flere som tenker på de samme tingene, og at du overhodet ikke må velge. Du kan finne frem til din egen identitet, også hvis den er norsk-kurdisk, muslimsk-lesbisk! Du er deg, og ingen kan bestemme over din mangfoldige identitet.

Skeiv i Sàpmi
Det blir stadig økende fokus på at det kan være tøft å være skeiv i den samiske kulturen i Norge. Derfor arrangerer man hvert år Sàpmi Pride, som er en stolthetsfestival av og for samiske skeive. Der fokuserer man på at usynlighet gir skam, og at å vise seg og snakke om hvem man er gir stolthet, helse og glede.

Du er ikke alene – Skeiv Verden
Skeiv Verden er en organisasjon som arbeider for skeive med minoritetsbakgrunn. De hjelper for eksempel skeive flyktninger som ønsker et sosialt nettverk, eller støtter nordmenn med innvandrerforeldre til å komme ut av skapet. Det viktigste for dem er å være et sosialt møtested hvor skeive minoriteter kan være seg selv fullt ut. De vet veldig mye om dette temaet, og er flinke på det de gjør. De kan være gode å kontakte hvis man trenger råd.

Husk at samfunnet er i endring. Norge får mer og mer bevissthet rundt hva det betyr å være skeiv, også for de av oss med minoritetsbakgrunn, og ønsker å være til hjelp. Snakk med noen du stoler på, eller ta kontakt med helsevesenet og hjelpeapparatet hvis du trenger det. I dag er det mange fra alle slags religioner og verdensdeler som syns det er 100% ålreit at man er skeiv!


Vi i Ungdomstelefonen ønsker veldig gjerne å være der for deg hvis du ønsker å snakke om din doble minoritet. Ta kontakt på melding, chat eller telefon!