Skeive organisasjoner

Skeiv Ungdom

Ungdomstelefonen er en del av Skeiv Ungdom og vi er Norges største skeive ungdomsorganisasjon for alle under 30 år. Vi arbeider for mangfold og mot diskriminering. Vi har lokallag i hele Norge der vi arrangerer sosiale aktiviteter for alle som vil delta.

Nasjonalt arbeider vi for å bedre skeives levevilkår og juridiske rettigheter. Vi ønsker at alle skal få være den de er. Ta kontakt med et av lokallagene der du bor eller kom på sommerleiren Jafnadhr.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetesmangfold

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er voksenorganisasjonen til Skeiv Ungdom. De arbeider for likestilling, og mot alle former for diskriminering av skeive i verden. FRI har lokallag som tilbyr sosiale aktiviteter for voksne over hele landet. FRI gir også kompetansehevende kurs i kjønn- og seksualitetsmangfold til ansatte i skole-, helse og sosial-, barnevern-, barnehage-, justis- og andre sektorer i arbeidslivet.

  • Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.
  • Her er FRIs fylkeslag.

Salam

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

Skeiv Verden

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq+) med minoritetsbakgrunn.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

PKI er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære.

Skeivt Kristent nettverk

SKJ – Skeivt Kristent Nettverk er en organisasjon for alle som er kristen og skeiv (lesbisk, homofi, bifil, transperson o.l) SKJ arbeider for aksept i frikirkelige kretser i Norge og gir informasjon om tro, seksuell identitet og kjønnsidentitet.

Lokallagene kan du lese mer om her!

Helt trygg er SKN sin ressurside som viser at det går an å være både skeiv og troende.

Garmeres

Garmeres er en organisasjon av og for skeive samer på tvers av landegrensene. Vi jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi

Pride i Norge

Over hele Norge og gjennom hele året feires det Pride i Norge. De fleste byer og bygder har egne datoer for når de arrangerer Pride. Pride arrangeres som en feiring av kjønn og seksualitetesmangfoldet vi har i samfunnet og en protest. Det er fremdeles mange kamper igjen å kjempe for menneskerettighetene til de av oss som er skeive, dette markeres under Pride. Hver Pride arrangeres av et lokalt styre og frivillige på hvert sted. Norges største pride arrangeres av Oslo Pride. Videre arrangeres Pride på steder som Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Kirkenes – for å nevne noen.

Sjekk ut FRI Oslo/Vikens Pridekalender for oversikt.

Skeive Studentorganisasjoner

Skeive studentorganisasjoner finnes i de fleste studiebyene i Norge. De organiserer skeive møteplasser og sosialfaglige arrangementer for studenter. Se deres hjemme- / facebooksider for informasjon om aktiviteter og møteplasser.