Venner og familie

Mange mennesker som bryter med samfunnets normer til kjønn og seksualitet vil gå gjennom en såkalt “komme ut”-prosess. I denne fasen forteller man gjerne en eller flere personer hvem man er. Mange gruer seg for å fortelle og er redde for negative reaksjoner. Vi vet at støtte og aksept fra familie, venner og de rundt oss har stor betydning for at de av oss som er skeive skal få en god komme ut- prosess og for å få gode liv. Mange støttespillere er redde for å tråkke feil, og vårt budskap er at det viktigste er å prøve og å lære av sine feil!

?

I Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen sier vi at man aldri skal anta kjønnet eller seksualiteten til noen. En fin ting å gjøre hvis du tror noen rundt deg er skeiv, er å gi den andre muligheten eller alternativet å være skeiv. Det kan du gjøre med å snakke positivt om skeive, så den andre forstår at du er en støttespiller. Du kan også si imot andre som snakker negativt om skeive, vise frem skeive filmer og serier og holde språket ditt kjønnsnøytralt. For eksempel ved å spørre om det er noen spesielle de liker, uten å spørre om det er en spesiell gutt eller en spesiell jente. 

Dersom noen forteller deg at vedkommende er skeiv er det viktig at du er oppmerksom på hva slags tilbakemelding du gir. Her er det bra å være bekreftende og anerkjennende. Om du tror dette ikke er noe personen har sagt til så mange, kan du for eksempel si at du synes det er fint at personen forteller deg dette. 

Det er ofte en stor tillitserklæring at noen velger å komme ut til deg. Noen vil fortelle deg bare fordi de vil du skal vite, mens andre kan ha behov for å snakke mer om det. Still gjerne åpne spørsmål for å finne ut om det å være skeiv er noe personen har det greit med eller ikke. Du kan også spørre om det er noe personen har behov for å snakke mer om, og gjøre det tydelig at personen gjerne kan komme til deg. 

For mange vil det å komme ut av skapet oppleves som en lettelse. Før man oppfordrer noen til å være åpen, er det likevel viktig å sjekke at dette vil være trygt for vedkommende. Det er ikke gitt at alle har familie og venner som vil ta imot personen på en god måte. Snakk gjerne med personen om hvem hen tror vil være gode støttespillere og ikke.

Etter du har fått vite at noen rundt deg er skeiv, er det beste alltid å snakke med vedkommende og følge med på hvor hen er i prosessen. Vil du komme ut til andre? Hvordan? Vil du jeg hjelpe til med det? Eller er det i det hele tatt et ønske om å komme ut? Hvilket pronomen ønsker du å bruke? Om noen spør meg om deg, hva ønsker du jeg skal si da? Det er viktig at vedkommende får ha styringen på sin egen komme ut-prosess. Vær tålmodig og gi hen den tiden hen trenger. 

Det er også viktig å tilpasse språket ditt etter vedkommendes ønsker. Bruk riktig navn og pronomen. Om det er han/hun/hen/de eller annet pronomen, søster, søsken eller bror. Si unnskyld om du gjør feil og gå videre. Du er i en læringsprosess og det er lov å gjøre feil! 

Om du er søsken av en skeiv person så kjenner du godt til familien og holdningene som finnes. Om de ikke er så bra, kan du jobbe med å endre de ved å for eksempel fortelle om ulike typer kjønn eller seksuelle orienteringer, eller si noe om hvordan du vil de skal møte søskenet ditt. Du kan for eksempel si at de ikke trenger å forstå, men at det er viktig at de bruker riktig pronomen og viser støtte.  Så står hen i hvertfall ikke alene og det er en god følelse. 

Selv om de fleste vil få et bedre liv dersom de kommer ut av skapet, er det viktig å huske på at for noen kan det å komme ut ha enorme konsekvenser. Som brudd med familie, tvangsekteskap, fare for mobbing osv.

Det finnes masse av informasjon på internett, som gjør at du kan søke kunnskap uten å måtte spørre den du kjenner om alt! Dette kan også hjelpe deg i møte med de som er nærme vedkommende. 

I Skeiv Ungdom sine brosjyrer finner du masse nyttig informasjon om kjønn og seksualitet. På nettsiden til Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens finner du god informasjon om kjønnsinkongruens og hvilke behandlingstilbud som finnes. En annet godt sted å lese seg opp er Kjønnsportalen til Skeiv Kunnskap. Foreningen FRI skriver også fint om hvordan å støtte noen igjennom en komme-ut-prosess

Det kan være fint å snakke med noen som har vært i samme situasjon, for støtte og for å lære av deres erfaringer. 

 

Er du usikker på hva du skal gjøre er du mer enn velkommen til å snakke med oss i Ungdomstelefonen! Vi har god kontroll på hvilke hjelpetilbud som finnes og har ikke minst erfaring med å være skeiv selv.