Bli frivillig

“Hvem er jeg?” var et spørsmål du kanskje stilte deg selv da du var yngre og skulle finne ut av din identitet. Det er et vanlig spørsmål, og handler om identitet og gruppetilhørighet. For de som holder på å finne ut av sin seksualitet og kjønnsidentitet, er det gjerne et enda større spørsmål.

Er du blant de som allerede har funnet ut av din identitet, eller har du kanskje gjort deg noen erfaringer som kunne vært til hjelp for andre? Hva med å hjelpe andre unge som er i samme situasjon som du var i før?

?

Du melder deg som frivillig via frivillig.no. Er du litt usikker og har litt spørsmål om det å være frivillig kan du sende en e-post til iben@skeivungdom.no.

Merk at det bare er visse tider vi tar opp nye frivillige.

Neste opptak er i august 2023.

Det eneste vi krever er at du er mellom 18 og 30 år og bor såpass nærme Oslo sentrum at du kan ta vakter der to ganger i måneden. Vi stiller ingen krav om formell kompetanse. Det viktigste er at du ønsker å hjelpe!

Det krever ca to vakter i måneden på 4,5 time i tillegg til eventuelle kurs, veiledninger og sosiale tilstelninger som blir arrangert gjennom året.

De frivillige er en engasjert gjeng av unge skeive som velger å bruke av fritiden sin på å være der for andre. Vi arrangerer ulike sosiale tilstelninger gjennom året, i tillegg til at det alltid er hyggelig når de treffes på veiledning og kurs. De frivillige er jo hverandres viktigste støttespillere!