Gå til innholdet

Skeive studentorganisasjoner

Skeive studentorganisasjoner finnes i de fleste studiebyene i Norge. De organiserer skeive møteplasser og sosialfaglige arrangementer for studenter. Se deres hjemme- / facebooksider for informasjon om aktiviteter og møteplasser.

  • Skeive Studenter Trondheim er en undergruppe under Skeiv Ungdom Trøndelag som ønsker å arbeide for mangfold og mot diskriminering. De har både sosiale og faglige rusfrie aktiviteter og temamøter for sine medlemmer og viktige aktører i studentlivet i Trondheim.
  • Skeive Studenter Bergen tilbyr et møtested for skeive studenter ved institusjonene for høyere utdanning i Bergen. De er både et sosialt forum og formidler saker som angår skeive, slik som skeiv kunnskap, problematikk og kultur. De er der for alle som har lyst til å bli kjent med andre i byen og arrangerer blant annet foredrag, filmkvelder, hytteturer, spillkvelder og Quiz, samt informerer om aktiviteter, kulturtilbud, og andre ting som kan være av interesse for skeive i Bergen.
  • Skeivt Studentforum er foreningen for alle studenter ved universitetet og høyskolene i Oslo. De er med på å skape en inkluderende og fordomsfri møteplass for skeive og streite studenter.
  • Skeivt studentforum, Oslo og Akershus.
  • Skeive Studenter UiA, Kristiansand.
  • Skeive Studenter UiT, Tromsø.
  • Skeive Studenter, Grimstad.