Rusmidler

Rusmidlers effekter på kroppen etterligner den naturlige rusen som kroppen produserer. Endorfiner, dopamin og serotonin er noen av stoffene kroppen lager selv. Kroppen lager rus når vi får adrenalinkick, er forelsket, har sex, trener, spiser god mat eller liknende. Inntak av rusmidler kan forstyrre balansen og produksjonen av disse naturlige stoffene. 

?

Rusnormer er en del av norsk kultur og finnes også i mange andre samfunn. Rusnormen i Norge sier for eksempel at det er vanlig å drikke alkohol ute på byen i helgen, eller bli full på fest. Rusnormer finnes også i skeive miljøer – for eksempel er Pride-festivalene sterkt preget av alkoholsalg. Til tross for at disse normene finnes, betyr det ikke at vi må følge dem. Hvis vi ikke vil bruke rusmidler, som for eksempel alkohol, så må vi selvsagt ikke det. Det er viktig at det finnes rusfrie møteplasser for skeive, men det betyr ikke at møteplasser med rus må fjernes. For mange skeive kan det oppleves som positivt med steder hvor rus er involvert og hvor vi kan utfolde oss selv, vår seksualitet og kjønnsidentitet.

Det finnes tre kategorier for rusmidler: noen rusmidler gjør at du blir mer avslappet, noen gjør at du blir mer gira og noen kan gjøre at du får hallusinasjoner. 

Sentraldempende

Sentraldempende midler er midler som øker tretthetsfølelsen, og som kan gjøre deg sløv eller bevisstløs. Eksempler på sentraldempende rusmidler er alkohol, opioider og GHB. Alkohol er lovlig i Norge og svært utbredt i befolkningen. Alkoholrus påvirker impulskontroll og dømmekraft. Alkohol er det rusmiddelet som påfører mest skade i samfunnet, mye på grunn av hvor mange som bruker det, og hvordan det virker. Opioider er angstdempende og bedøvende, og blir ofte brukt til smertelindring. Opioider er svært vanedannende og kan gjøre deg avhengig etter bare en ukes daglig bruk. 

Sentralstimulerende

Sentralstimulerende midler er midler som stimulerer psykiske funksjoner og demper tretthet, tørst og sultfølelse. Disse midlene kan også gi økt følelse av glede, energi og empati. De kalles sentralstimulerende fordi de stimulerer sentralnervesystemet, det vil først og fremst si hjernen. Eksempler på sentralstimulerende rusmidler er kokain, amfetamin, metamfetamin (en kraftigere variant av amfetamin) og MDMA (virkestoffet i ecstasy). Selv om de nevnte rusmidlene tilhører samme kategori, har de ulike kvaliteter og noen er mer avhengighetsskapende enn andre. Metamfetamin, amfetamin og kokain er avhengighetsskapende, og kokain er svært skadelig for hjertet

Hallusinogener

Hallusinogener er en fellesbetegnelse på rusmidler som påvirker sentralnervesystemet, og som først og fremst forårsaker en endret bevissthetstilstand. Disse kalles hallusinogene ettersom hallusinasjoner kan forekomme ved bruk av slike rusmidler. Det finnes en rekke forskjellige hallusinogener, både syntetiske og naturlige. Eksempler på naturlige hallusinogener er fleinsopp, meskalin og DMT. Eksempler på syntetiske hallusinogener er LSD (lysergsyredietylamid) og PCP (phencyclidine). 

Rusmidler har en etablert plass i samfunnet vårt og det er derfor svært viktig å lære seg effekten av bruk og effekten av å blande rusmidler. Uavhengig om du bruker rusmidler selv eller kjenner noen som bruker det, er denne kunnskapen viktig fordi det er forebyggende og skaper trygghet. Dersom du skal bruke et rusmiddel, er det viktig å lære seg hvordan det fungerer på forhånd, samt hvordan det reagerer sammen med andre rusmidler. Det er også viktig å sjekke at rusmiddelet du skal ta, er av trygg kvalitet.

Noen av oss velger, enten bevisst eller ubevisst, å bruke rusmidler samtidig som vi har sex.

Spontan og bevisst kombinasjon

Det er ganske vanlig å møte potensielle sexpartnere i settinger hvor rusmidler blir brukt, for eksempel ute på byen og på fest. Derfor blir rus ofte en del av sex uten at vi nødvendigvis planlegger det. Mange av oss vil finne det naturlig å for eksempel drikke alkohol på en date, men ikke nødvendigvis tenke på at dette er et rusmiddel. Dette kan føre til at vi tar valg vi vanligvis ikke ville gjort i edru tilstand.

Noen velger også å kombinere sex og rus bevisst for å forandre hvordan de selv opplever sexen eller for å prestere bedre for andre. Rusmidler kan gjøre det lettere å bli kåt, slappe av eller holde seg våken. De kan også gjøre sex mer følelsesladet, øke følsomheten for berøring eller forsterke orgasmer. Samtidig kan de brukes til å redusere følsomhet, typisk for å kunne holde ut lenger, men enkelte kan også bruke dem til å dempe fysisk smerte eller vonde følelser i forbindelse med sex.

De vanligste rusmidlene som brukes i forbindelse med sex er de som er mest utbredt i samfunnet, først og fremst lovlige rusmidler som alkohol, koffein og nikotin. Men blant de av oss som bevisst kombinerer sex og rus, brukes imidlertid også ulovlige rusmidler. De mest utbredte ulovlige rusmidlene i Norge er cannabis, kokain, MDMA og amfetamin.

Skeiv Ungdom er en rusfri ungdomsorganisasjon.

Vi arrangerer rusfrie møteplasser for skeive unge. Det er få andre steder i Norge hvor unge skeive kan være seg selv fullt ut uten at det er noen forventninger om at man skal bruke rus. Det å være skeiv og å være ruspåvirket må ikke nødvendigvis henge sammen!

Mange syns det er litt vanskelig å vite hvordan man skal tenke og oppføre seg når det kommer til rusmidler. Snakk gjerne med Ungdomstelefonen om det, på melding, chat eller telefon.