Selvmordstanker

Alle kan oppleve å ha selvmordstanker i løpet av livet. Det er slett ikke uvanlig og man trenger ikke å være psykisk syk for å ha det. Det er bare for noen få disse tankene utvikler seg til handling. Likevel er det å ha selvmordstanker, ifølge Norsk Psykologiforening, et tegn på at noe er galt og det må tas på alvor. 

Ungdom som definerer seg som skeive har oftere selvmordstanker enn andre ungdommer. Det er viktig å huske på at man ikke er svak fordi man har selvmordstanker, men er veldig sliten og trenger hjelp – og det er mange som kan og vil hjelpe

?

Selvmord er et sammensatt fenomen og det er aldri en enkelt grunn til at et menneske dør av selvmord. Selvmordstanker oppstår ofte i forbindelse med belastende livshendelser og påkjennelser. Det kan være krangling og vold i hjemmet, mobbing, ensomhet og isolasjon, manglende tilhørighet, følelsen av å være til bry, tapsopplevelser, psykiske og fysiske sykdommer og rusmisbruk. Når du har det så vondt at du ikke ser noen annen utvei, kan du få tanker om å ta ditt eget liv. Likevel er det få med selvmordstanker som ikke ønsker å leve. Det de fleste ønsker, er en forandring i livet sitt akkurat nå. Selvmordstanker er ofte et tegn på at livet ikke er slik det skal være og at det trengst endring for å få det bedre.

Gi andre muligheten til å hjelpe deg!

 • Akutt? Ring 113.
 • Ta kontakt med fastlege eller legevakt (116117)
 • Snakk med noen du stoler på

Kontakt en hjelpetjeneste

 • Kirkens SOS: nummer og link
 • Mental Helse: nummer og link
 • Ungdomstelefonen (vi har også trening i å snakke med mennesker som er selvmordsnære)

Vi ønsker ikke at du skal sitte med så tunge tanker alene. Det kan ofte være vanskelig å åpne seg om følelsene og tankene man har rundt det å ta sitt eget liv og mange lar være å snakke om selvmordstanker fordi de er redde for å bli stemplet som «gale». Kanskje er man redd for at andre ikke vil forstå, ikke bry seg, bli sinte eller lei seg. De aller fleste ønsker at du skal dele og vil sette pris på tilliten de får. Å  dele selvmordstanker kan være livreddende. 

 • Spør om det nå har blitt så ille at hen har tenkt på å ta livet sitt. Hvis noen forteller deg at de tenker på å ta livet sitt, ta det som blir sagt alvorlig. Vær konkret og tydelig, og fortell at dette er noe som gjør deg bekymret.
 • Lytt til historien uten å dømme eller sette spørsmålstegn ved det vedkommende sier.
 • Finn ut om personen har lagt konkrete planer om å ta livet sitt: når, hvor og hvordan.
 • Er svarene på de forrige spørsmålene ja,  og personen har planer om å gjennomføre nå må du kontakte legevakt eller 113.
  • Vær til stede helt fram til helsepersonell kommer og forsikre hen om at du ønsker å hjelpe.
  • Fjern midlene til å ta livet av seg hvis mulig (f.eks piller eller tau). Ofte kan du bli enig med den selvmordsnære om å fjerne disse.

Ettersom selvmordstanker skyldes mange ulike forhold, kan mange trenge hjelp til å sortere disse tankene. Å snakke om sin vanskelige situasjon kan være det som bryter det selvdestruktive tankemønsteret. Mange vi snakker med opplever det som utrolig lettende å endelig få dele de tunge tankene med noen. Veien videre føles ofte lettere om du ikke går den alene.

Husk: Ingen kan være ansvarlig for at en annen person velger å ta sitt eget liv. Men som familie, venner eller andre nære personer kan vi være de første til å oppdage faresignaler og gripe inn før det er for sent.