Skeiv og flerkulturell

I Norge har vi én majoritet og flere minoriteter. Majoriteten er hvit, heterofil og fra en kristen kulturarv, mens minoriteter er veldig mangfoldige. Det kan være snakk om å være en religiøs minoritet (for eksempel være hindu), etnisk og kulturell minoritet (for eksempel ha familie fra Pakistan eller være samisk), eller seksuell minoritet (for eksempel være bifil), i tillegg til mange andre. 

Når man snakker om at man er flerkulturell, betyr det at man har røtter i flere kulturer enn bare den norske. Kanskje er familien din fra India, men du har vokst opp i Norge. Da har flere kulturer påvirket deg, og ikke bare én, og du er derfor flerkulturell. Hvis man er skeiv og flerkulturell, kan det sies at du er en dobbel minoritet, fordi man er både en kulturell/religiøs minoritet, og en seksuell minoritet.

Negative holdninger

Å være skeiv og flerkulturell er noe mange syns er helt uproblematisk, mens for andre kan det være vanskelig. Minoritetskulturer, særlig hvis de kommer fra ikke-vestlige land, kan ha et mer negativt syn på skeive enn det majoriteten av befolkningen i Norge har. Det betyr ikke at etnisk norske nordmenn ikke kan ha et negativt syn på skeive, mange har dessverre fremdeles det. 

Dette er heldigvis holdninger som er i endring både i majoritets- og minoritetsbefolkningen vår, men å endre holdninger tar tid. Så hvis man for eksempel er ung og somalisk-norsk, kan det være skummelt å skulle komme ut av skapet som skeiv til familien og vennene sine. Man kan være redd for å ikke bli akseptert for den man er. 

Identitet i konflikt

I tillegg til frykten for negative reaksjoner, kan det fort bli slitsomt at de ulike delene av sin identitet er i konflikt med hverandre. Med andre ord, det er ikke så gøy hvis du føler at du er en «dårlig» muslim hvis du er lesbisk, og en «dårlig» lesbe hvis du er muslim. Da kan du føle deg litt dratt i flere retninger og som om du må velge mellom den ene eller den andre. Det kan fort føles ensomt! 

Men det er viktig å vite at du ikke er alene, at det er flere som tenker på de samme tingene, og at du overhodet ikke må velge. Du kan finne frem til din egen identitet, også hvis den er norsk-kurdisk, muslimsk-lesbisk! Du er deg, og ingen kan bestemme over din mangfoldige identitet.

Skeiv og samisk

Siden 2014 har Sapmi Pride blitt arrangert ulike steder i sapmi årlig. Sapmi Pride setter lys på skeive samers levde erfaringer, utfordringer og stolthet knyttet til å være den man er. Videre finnes den skeive samiske organisasjonen, Garmeres. De er også organisert over hele Sapmi og den norske delen har eget styre. Garmeres jobber for skeive samers rettigheter og skaper møteplasser og gir råd og informasjon til deg som er samisk og skeiv. 

Skeiv med minoritetsbakgrunn

Skeiv Verden er en organisasjon som arbeider for de av oss som er skeive med minoritetsbakgrunn. De hjelper for eksempel skeive flyktninger som ønsker et sosialt nettverk, eller støtter nordmenn med innvandrerforeldre til å komme ut av skapet. Det viktigste for dem er å være et sosialt møtested hvor alle skeive minoriteter kan være seg selv fullt ut. De vet veldig mye om dette temaet, og er flinke på det de gjør. De kan være gode å kontakte hvis man trenger råd.

Salam er en organisasjon for alle skeive med muslimsk bakgrunn. De tilbyr støtte, rådgivning, sosiale møteplasser og arbeider for skeive muslimers rettigheter. De er gode å kontakte hvis man trenger råd eller vil være sosial og aktiv i organisasjonen. 

Normer endrer seg

Husk at samfunnet er i endring. De fleste i Norge får mer og mer bevissthet rundt hva det betyr å være skeiv, også for de av oss med minoritetsbakgrunn, og ønsker å være til hjelp. Snakk med noen du stoler på, eller ta kontakt med helsevesenet og hjelpeapparatet hvis du trenger det. Vi i Ungdomstelefonen er her for deg hvis du ønsker å snakke. Ta kontakt med oss på melding, chat eller telefon.