Skeiv og religiøs

Det finnes ingen bevis på at man kan bestemme sin egen seksuelle orientering eller at homofili og skeivhet er “smittsomt”. Vi er den vi er, og vi er akkurat slik vi skal være.

Religion trenger ikke å være imot skeive

For en del av de av oss som både er skeive og religiøse gir det mening at Gud har skapt oss som vi er, inkludert vår seksuelle orientering og kjønnsidentitet, fordi dette er en del av oss og ikke noe vi kan bestemme. Hvis Gud har skapt oss som vi er, er det også rimelig å anta at hen liker et mangfold av seksualiteter og kjønnsidentiteter og at dette er en del av det å være skapt i Guds bilde. Dette er gode nyheter, for det betyr at Hen elsker deg som du er!

Likeverd, kjærlighet, omsorg, ydmykhet og forståelse er verdier de fleste religioner syns er viktig. Når vi bruker disse verdiene i møte med andre er det viktig å vise respekt for hverandre, og for eksempel være forsiktige med å dømme andre.

Dessverre har religion lenge blitt brukt som en unnskyldning til å dømme og diskriminere skeive. Det er ikke slik at man ikke kan være religiøs og skeiv samtidig. I hele verden er det mange skeive, religiøse mennesker. Enten det er snakk om skeive kristne, skeive muslimer, skeive buddhister eller hvilken som helst annen tro. Det har alltid eksistert og det vil alltid finnes skeive mennesker i alle kulturer og i alle religioner.

Kristen og skeiv

For 50 år siden var det kriminelt å være homofil i Norge. Siden den gang har mye skjedd. Fra februar i 2017 har mennesker av samme kjønn kunnet gifte seg i Den norske kirke. Dette gir et sterkt signal om at kirken ikke syns at det er noe galt at mennesker liker andre av samme kjønn. Den katolske kirke  og frikirkene i Norge har fremdeles ikke tillatt likekjønnet ekteskap og mange har fremdeles et negativt syn på skeive. De siste årene har flere arbeidet for å endre dette, og ting begynner å endre seg. Blant pinsemenigheter så finnes det enkelt-menigheter som er mer positive og inkluderende, selv om kirkesamfunnet offisielt er negativ. SKN – Skeivt Kristent Nettverk er en tverrkirkelig interesseorganisasjon for skeive og støttespillere, og arbeider blant annet for aksept for skeive i frikirke-miljøene i Norge. 

Muslim og skeiv

Det finnes mange muslimer som er skeive og det finnes mange heterofile medlemmer fra alle retninger innenfor Islam som inkluderer og aksepterer skeive på lik linje som heterofile. I Norge har vi organisasjonen Salam, som jobber for inkludering av skeive med muslimsk bakgrunn. De arbeider blant annet med å bygge Norges første skeive moske. 

Andre religioner i Norge sitt syn på skeive

Det finnes en rekke andre religioner i Norge som er utbredt i Norge foruten kristendom og islam. De største er buddhismen, hinduismen, sikhismen og jødedommen. Innenfor alle disse religionene finnes det en rekke skeive tilhørere og religionene inkluderer og aksepterer skeive i større eller mindre grad. 

Det finnes en synagoge i Oslo, og her er alle jøder velkomne uansett legning, men siden de følger den ortodokse jødiske retningen vier de ikke homofile par. Sikher i Norge tror på at man skal akseptere alle mennesker uansett hvem de er og det står ingenting om homofili i deres hellig bok Adi Granht. I norsk hinduisme utgjør ikke homofili eller transpersoner noen problemstilling, men det er kulturelle tradisjoner i hinduismen som forskjellsbehandler homofile. Normen i hinduismen er at ekteskap skal være mellom kvinne og mann. I buddhismen er ikke homofili et “buddhistisk tema” og holdninger og normer knyttet til skeive er knyttet til kulturell og etnisk tilhørighet fremfor religiøst. 

Vi i Ungdomstelefonen støtter deg og vil gjerne snakke med deg om skeivhet og religion.