Gå til innholdet
 

 

 

 

Kjønn

 

Kjønn er en sentral del av hvordan samfunnet er bygd opp. De to hovedkategoriene er gutt og jente, og du blir tildelt et av disse kjønnene i det samme du blir født. Disse to kategoriene forstås ofte som to motsetninger med ulike egenskaper og forventninger til hvordan vi skal være. Disse forventningene styrer gjerne hvordan du gjør ditt kjønn. 

 

Vi ønsker å formidle at kjønn er mer enn bare gutt og jente, og at vi alle er en del av et større kjønnsmangfold! Kjønnsmangfold er alle måter folk gjør kjønn på. 

 

For å forstå kjønn bedre, kan vi dele opp begrepet i mindre deler:

 

1) Kjønnsuttrykk

Kjønnsuttrykk blir brukt om de måtene vi uttrykker kjønn til omverdenen. Det kan være hvordan du beveger deg, klær, hår, sminke, stemmeleie og andre ting. 

 

2) Kjønnsidentitet

Hvilket eller hvilke kjønn man føler seg som. Din oppfattelse av deg selv og ditt kjønn kaller vi kjønnsidentitet, og det er kun du, og ingen andre, som kan bestemme hva din kjønnsidentitet er. Det finnes mange ulike kjønnsidentiteter. Noen kan kjenne seg som kvinne, mann, begge deler, noe midt imellom eller noe utenfor de to kategoriene.  De fleste kjenner seg som mann eller kvinne, og har samme kjønnet som de ble tildelt ved fødsel. Disse kalles cispersoner. Noen har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, disse kalles transkjønnet eller transpersoner. Et fellesord for mennesker med en annen kjønnsidentitet enn kvinne eller mann, er ikke-binær. 

 

3) Kroppslige trekk 

Det handler om hvordan kroppen vår ser ut utenpå og inni. For eksempel kromosomer, kjønnshormoner, kjønnsorgan og hårvekst. Ofte snakker man om XX-kromosomer, eggstokker, klitoris og vagina som kvinner, og mennesker med XY-kromosomer, penis og testikler som menn. I virkeligheten finnes det et større mangfold av kropper. Interkjønn eller intersex er eksempel på mennesker som har kropper som skiller seg fra de medisinske definisjonene av “mannskropper” og “kvinnekropper”. 

 

4) Juridisk kjønn

Det kjønnet man er registrert som i folkeregisteret, i personnummeret og i passet. I Mprge er det foreløpig kun to juridiske kjønn, mann og kvinne. I land som India, Pakistan, Tyskland og Australia har de tre juridiske kjønnsalternativet. 

Siden sommeren 2016 har transpersoner kunnet endre sitt juridiske kjønn uten å gjennomføre noen medisinske inngrep som kirurgi o.l.

 

 

Har du spørsmål eller tanker knyttet til kjønn? Ta kontakt med Ungdomstelefonen! Vi vil gjerne lytte til deg, og vil aldri dømme noen for sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk. Har du spørsmål angående det å være trans kan man også kontakte Skeiv Ungdoms kjønnspolitiske utvalg: kpu@skeivungdom.no.