Gå til innholdet

Kjønn og identitet

Det finnes organisasjoner og utvalg som jobber spesielt for og med personer som opplever å identifisere seg med et annet kjønn enn de ble tildelt ved fødselen. Flere av disse arrangerer møteplasser og kan gi råd og veiledning.

 

Kjønnspolitisk utvalg

Kjønnspolitisk utvalg er en del av Skeiv Ungdom og jobber spesielt for transungdom / ungdommer med kjønnsidentitetstematikk. De har de siste par årene arrangert kjønnsmangfoldsleir om sommeren. Les mer om dette tilbudet her, eller kontakt utvalget ved å sende en mail til trans@skeivungdom.no.

 

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) 

Forbundet for transpersoner i Norge er en interesseorganisasjon for alle som ønsker å være eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det man vanligvis forbinder med det kjønnet man er født med. FTPN kan formidle rådgivning og hjelp og jobber for at alle transpersoner i Norge skal få aksept for å være den de er, enten det er på skolen eller på arbeidsplassen, eller i samfunnet forøvrig. Kan kontaktes på telefon 45690900 eller post@ftpn.no.

 

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge. Kan kontaktes ved å sende en mail til post@kjonnsinkongruens.no.

 

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (Oslo)

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) er et tilbud for alle mennesker i  Oslo mellom  0 og 30 år som vil snakke om tema knyttet til LHBTIQ+. Vi har spesialkompetanse på trans*, kjønnsidentitet og seksualitet.

Hit kan du komme og snakke om ulike temaer knyttet til for eksempel kropp, seksualitet og kjønnsidentitet. Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, kan dere sammen utforske hva som vil være den beste hjelpen for deg.

HKS gir kjønnsbekreftende støtte og behandling på lavterskelnivå og kan om ønskelig henvise videre i hjelpeapparatet. De samarbeider tett med foreldre og svarer også på generelle henvendelser om temaet.

 

Ichatten

Chat om kjønnsidentitet. Her vil du møte trygge voksne som er fagpersoner med sexologisk videreutdanning eller transkompetanse. Vi svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet fra deg uansett hvor du bor i landet.